Envolve staat voor betrokkenheid in innovatie

Over Envolve

Digitale technologie is steeds belangrijker voor het oplossen van sociale en maatschappelijke opgaven. Denk aan mobiliteitsvraagstukken, onderwijsvernieuwing, e-overheid, versterking van sociale cohesie.

Envolve ondersteunt organisaties die op dit terrein actief zijn. Met strategievorming, conceptontwikkeling, business development, innovatief aanbesteden en projectbegeleiding.

Lees hier meer over onze diensten

Kernwaarden:

Betrokken

We voeren opdrachten uit waar we betrokkenheid bij voelen en het nut van inzien. Daar halen we het enthousiasme uit om dingen in beweging te zetten.

Open 
Alleen open communicatie leidt tot vertrouwen. Door ons worden goede en slechte boodschappen zonder omwegen gecommuniceerd. Belangen zijn helder.

Resultaatgericht
We focussen op resultaat. Pragmatisch. Bereid om een extra stap te zetten.