Overheid op de kaart
Innoveren is risico's nemen

Project- en programmamanagement

Innoveren is risico nemen. Dat is soms lastig in een publieke context. Door te werken in projecten en programma’s maken we de risico's beheersbaar.

Geen blauwdrukken
We doen dit met gedegen kennis van methodieken voor project- en programmamanagement (Prince2, MSP) , maar we geloven niet in blauwdrukken. Elke opgave is anders en vraagt om een toegesneden aanpak.

Ondersteuning in voorfase
In de voorfase van een project of programma helpen we u bij het definiëren van doelen en resultaten, het betrekken van stakeholders, het inrichten van sturing en het verkrijgen van financiering. Dat doen we door middel van onderzoek & advies en door op te treden als kwartiermaker.