Onderwijs onderweg

Mobiele datanetwerken in het hoger onderwijs

Onderwijs onderweg

SURFnet wilde meer inzicht in de behoeften aan draadloze netwerken in het hoger onderwijs. Envolve voerde onderzoek uit en gaf advies. Het leidde uiteindelijk tot een aantrekkelijk aanbod voor mobiele data-abonnementen via SURFspot.nl.

Draadloze toegang voor het onderwijs
Het onderzoek werd ingegeven vanuit de vele initiatieven in binnen- en buitenland om stadsdekkende wifi-netwerken te realiseren. Het idee was om een impuls te geven aan soortgelijke voorzieningen in studentensteden in Nederland. Zou dit een bijdrage leveren aan vernieuwing van het onderwijs? Wat was de behoefte bij de doelgroep? Was het haalbaar? Welke partijen zouden het voortouw willen nemen?  

Onze opdracht
In 2009 deed Envolve onderzoek naar bestaande cases en oplossingen, de visie van de marktpartijen op mogelijke oplossingen en de verwachte behoefte van de gebruikers.   

Het resultaat
We concludeerden dat bestaande oplossingen grotendeels voorzien in de behoeften. Er waren geen harde aanwijzingen dat stedelijke draadloze netwerken echt nodig zijn. De functionaliteit is weliswaar gewenst, maar er zijn alternatieven. Op veel plekken in de stad zijn wifi-hotspots beschikbaar. En mobiele data-abonnementen bieden uitkomst als er geen wifi is. Ons advies was om impuls te geven aan draadloze onderwijstoepassingen maar niet te ver op de muziek vooruit te lopen.

Aantrekkelijk marktaanbod
Op basis van de uitkomsten vroeg SURFdiensten aan Envolve om in gesprek te gaan met aanbieders van mobiele data-abonnementen. Waren zij bereid een aantrekkelijk aanbod te bieden voor het onderwijs? Jazeker! Na onderhandeling kregen docenten en studenten via SURFspot bijna 80% korting op de gangbare mobiele data-abonnementen.