Microsoft IT Academy

Nederland het meest e-vaardige onderwijsland ter wereld maken

Microsoft IT Academy

Komende jaren wordt de Microsoft IT Academy in Nederland geïntroduceerd. Inbedding van certificatie in het onderwijs is één van de hoofddoelen. Envolve begeleidt het introductie- programma. Concurrerend op de arbeidsmarkt

Iedereen in het onderwijs heeft er direct baat bij om zijn computer en programmatuur beter te kunnen gebruiken. Daarom is er de Microsoft IT Academy; een online leeromgeving waar docenten, medewerkers, studenten en (ouders van) leerlingen alles kunnen leren over het gebruik van Microsoft software. Alle scholen in Nederland in het voortgezet en hoger onderwijs krijgen vanaf 2012 tot en met 2014 ongelimiteerd toegang tot de IT Academy. Werknemers, docenten en studenten kunnen hierdoor over voldoende computer-technische vaardigheden beschikken om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.

Onze opdracht
In opdracht van SURFmarket, SLBdiensten, APS IT-diensten en Microsoft ontwikkelde Envolve de strategie voor het programma en managet de uitvoering. Voor de introductie is een slimme hefboom  bedacht om marktpartijen op het programma aan te haken. Daardoor is de impact sterk vergroot. Ook was er veel aandacht voor samenwerking tussen onderwijs, overheid en marktpartijen.

Het resultaat
Binnen tijd en budget is er een strategie ontwikkeld die wordt ondersteund door alle betrokken partijen. De projectorganisatie is opgezet. E-learning en certificatie zijn ingebed in de webshops van alle partners. Er zijn ruim 30 trainers opgeleid. Het ondersteunende programma draait en de communicatie campagne is gestart.