Glasvezel in Grafschaft Bentheim

Verglazing bedrijfsterreinen in een landelijk gebied

Glasvezel in Grafschaft Bentheim

Grafschaft Bentheim stond voor de uitdaging om in landelijk gebied glasvezel aan te leggen. Envolve ontwikkelde de strategie. 

Beter vestigingsklimaat in landelijk gebied
Landkreis Grafschaft Bentheim ligt nabij Provincie Overijssel. Aanleg van glasvezel draagt bij aan een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in landelijke gebied?

Onze opdracht
Op basis van gedegen onderzoek berekende Envolve de aanlegkosten en de verwachte opbrengsten. Dit bood inzicht in de benodigde subsidie vanuit de deelstaat regering (Nedersaksen) om het project rendabel te krijgen. Daarnaast gaven we advies hoe de overheid in dit project met marktpartijen kan samenwerken. 

Het resultaat
Met het advies van Envolve heeft het Landkreis de subsidie verkregen en worden de telecomnetwerken in het Landkreis vanaf 2012 opgewaardeerd in samenwerking met marktpartijen.