mobiele toepassingen en draadloze toegang in het onderwijs
Essentieel voor ons is het betrokken houden van stakeholders

Strategisch advies

Envolve adviseert over strategisch gebruik van ICT in organisaties, dienstverlening, ketensamenwerking en stimuleringsinitiatieven. 

Organisaties en dienstverlening
We geven strategisch advies bij inzet van ICT in organisaties en verbetering van dienstverlening. We helpen om instrumenten effectief en efficiënt in te zetten zodat organisatiedoelen worden bereikt.

Ketensamenwerking
We helpen u bij het identificeren van belangen in de keten en ontwikkelen van een gedragen aanpak voor vernieuwing met ICT. Invulling van publiek-private samenwerking is hier onderdeel van.  

Stimuleringsinitiatieven
We ondersteunen bij opzetten en uitvoeren van lokale, regionale en landelijke stimuleringsprogramma's gericht op ICT-innovatie. We brengen financieringsmogelijkheden in kaart, begeleiden investeringsaanvragen en zorgen voor uitvoering in lijn met gemaakte afspraken.