Education Alliance Program

Samenwerken om te leren over gebruik van Microsoft technologie

Education Alliance Program

Het Education Alliance Program in Nederland omvat ruim 30 innovatieve onderwijsprojecten rond gebruik van Microsoft technologie, zIe www.technologie-onderwijs.nl. Envolve vult het programmamanagement in.

Onderwijsinnovatie
SURFmarket, Microsoft Nederland, SLBdiensten en APS IT-diensten zijn in 2009 gestart om samen met het onderwijs leerprojecten op te zetten met nieuwe cloud diensten, virtualisatie-producten en software van Microsoft. Doel is om het gebruik van de producten te bestendigen. Het is een omvangrijk programma dat zich komende jaren verder ontwikkelt. Sommige projecten zijn puur gericht op onderwijs, andere meer op back-office aspecten van de vier partners of campagnes voor bepaalde producten.

Onze opdracht
Envolve is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Zijn taken bestaan onder andere uit het opstellen van een programmaplan, doorontwikkeling van het programma, het bewaken van alle belangen van de betrokken partijen en sturing geven aan de uitvoering.

Het resultaat
Een groot aantal cloud pilots heeft geleid tot veel bruikbare inzichten en materiaal voor het onderwijs. Die kennis en de daarbij beschikbaar gekomen materialen worden onder andere via de website www.technologie-onderwijs.nl gedeeld met de onderwijsprofessionals. Vanwege het succes is het programma eind 2011 verlengd tot eind 2014 en is er extra financiering gekomen.