Duurzaam door ICT

Samenwerken aan ICT en duurzaamheid in de stad

Duurzaam door ICT

Envolve is kwartiermaker geweest voor het onderdeel Groene Stad van de Digitale Steden Agenda. Slimme inzet van ICT voor verduurzaming van steden staat hierin centraal.

Smarter cities
De Digitale Steden Agenda is een initiatief van de 32 grote steden in Nederland. Bedoeld om een impuls gegeven aan het gebruik ICT voor maatschappelijke opgaven in de steden. Oftewel 'smarter cities'. Een belangrijke onderdeel is verduurzaming van de steden. Denk bijvoorbeeld aan slimme energiemeters of elektrisch vervoer. Of aan groene datacentra; hoe zorg je dat de energie-efficiency van deze ‘datafabrieken’ toeneemt? 

Onze opdracht
Envolve heeft invulling gegeven aan de agenda voor het onderdeel Groene Stad. Geen nieuwe projecten, maar versterken wat er al is. Een zoektocht naar samenwerking en mogelijkheden voor hergebruik. In de uitvoering is nauw samengewerkt met het ministerie van EL&I. Daarna heeft Envolve invulling gegeven aan een plan van aanpak.

Het resultaat
Er is een convenant gesloten tussen het rijk en de steden. Het onderdeel Groene Stad heeft daarin een prominente plaats gekregen.

Kijk voor meer informatie over de Groene Stad
Envolve is ook kwartiermaker voor Lerende Stad