Overheid op de kaart

Informatie van de overheid via interactieve kaarten

Overheid op de kaart

Informatie van de overheid via interactieve kaarten

Interactieve kaarten zijn een middel bij uitstek om overheidsinformatie te tonen. Maar aan welke eisen moeten ze voldoen? Envolve ontwikkelde een visie voor de Nederlandse overheid en een realisatie-aanpak.

Bekijk referentie-implementatie op www.overheid.nl 

Liefst een kaart 
Veel informatie van de overheid heeft betrekking op een locatie of een gebied. Dus burgers raadplegen vaak het liefst een kaart. Maar aan welke eisen moet zo'n kaart voldoen? Mag je Google Maps gebruiken op een overheidssite? Hoe krijgen we de gegevens erop? Hoe zorgen we dat de afdeling communicatie ermee kan werken? Het ministerie van BZK en ICTU wilden dit grondig uitzoeken en een best practice realiseren. Het project kreeg de naam GEOZET (Geografische Zoek en Toondienst) 

Onze opdracht
Paul Francissen begeleidde dit meerjarige project van visievorming tot realisatie, inclusief consortiumvorming, business case, projectaanpak en financiering. 

Commitment voorop
Er werd een brede samenwerking opgezet tussen diverse ministeries, Kadaster, PDOK, Geonovum, VROM, provincies en gemeenten. Envolve stelde daarbij samenwerking en commitment voorop. Met de belangrijkste stakeholders ontrafelden we de problematiek en overtuigden daarmee de opdrachtgever. Er werd een convenant gesloten dat partijen tot op het hoogste niveau committeerde. Dit bleek een belangrijke succesfactor.

Het resultaat
Envove bracht de werelden van geoICT en overheidscommunicatie bij elkaar. Het resulteerde in een oplossing die voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid en zeer intuïtief werkt. Uniek is dat de kaart ook toegankelijk is voor visueel gehandicapten. En GoogleMaps? Besloten werd die niet te gebruiken.

Innovatie gaat door
Door te kiezen voor een open source oplossing en een services-architectuur met open standaarden, slaagden we erin om innovatie op gang te houden na afloop van het project. Hiermee werd de kiem gelegd voor verdere innovatie.