Creatief ondernemen

Impuls voor de creatieve industrie en ICT in Amersfoort

Creatief ondernemen

Impuls voor de creatieve industrie en ICT in Amersfoort

Gemeente Amersfoort wil banen creëren in de creatieve sector. Envolve richtte een innovatieprogramma in. Het ontving een omvangrijke  investeringsbijdrage vanuit het rijk en Europa. 

Programmaonderdelen: Amersfoort Creatieve Stad 
AmersfoortBreed | Oliemolenkwartier | Game in the City

Dynamiek en groei
Het programma speelt in op de sterke dynamiek en hoge groeiverwachting van de creatieve sector in de Randstad. Het omvat projecten en verkenningen rond gaming, open data, geo-informatie, ICT en duurzaamheid, ICT in zorg, sport, onderwijs en cultuur. 

Onze opdracht
Envolve schreef het programmavoorstel en begeleidde de subsidieaanvraag. Dit deden we in nauwe samenwerking met ruim 20 betrokken partijen, waaronder provincie Utrecht, diverse experts, partners en financiers. Envolve bracht expertise in op het terrein van regionaal innovatiebeleid, publiek-private samenwerking en ICT-innovatie. Momenteel begeleiden we de uitvoering van het programma.

Het resultaat
Amersfoortse bedrijven en instellingen profiteren van de vele initiatieven gericht op samenwerking en kennisontwikkeling. Het programma vraagt van de partners een forse inspanning om te voldoen aan de Europese eisen. Envolve is nauw betrokken om dit in goede banen te leiden. Ook bekijken we samen met de gemeente hoe de activiteiten straks door kunnen gaan zonder subsidie.